VISIE

Beginnen bij nul ... is meer dan een slogan. Het is een ontwerpmethodiek die je als ontwerper toe laat om met een
volledige open geest, los van ieder stijl of modegril, te zoeken naar oplossingen voor de gestelde
opdrachten.
Als interieurarchitect zal men streven om ruimten met verschillende uitgangspunten en verschillende
doelen naadloos met elkaar te laten communiceren.
Door samen met de opdrachtgevers dit organigram te personaliseren  ontwerpt men een eigen en unieke “omgeving”. 
“Het ontwerp” komt nooit van één hand maar van een team van verschillende disciplines die putten uit de opgave.
Los van het feit of het nu gaat over een meetbare ruimte of een “grenzeloos” stuk terrein, ontstaat het concept uit de beperkingen eigen aan de opgegeven situatie.
Door het gegeven te ontdoen van al het overbodige komt men tot de kern van de creatie. In de creatie mag niets overbodig zijn. De aankleding, materiaalkeuze, enz... moet het ontwerp ondersteunen maar niet camoufleren:

“Jozef Albers gaf de befaamde Vorkurs, de. inleidende cursus aan “Het Bauhaus”. Hij placht het lokaal binnen te komen met een stapel oude kranten, die op de tafel te deponeren en tegen de studenten te zeggen dat hij over een uurtje weer kwam kijken. In de tussentijd moesten zij de stukken krantenpapier in kunstwerken veranderen. Bij zijn terugkeer zag hij middeleeuwse burchten van krantenpapier, zeilboten van krantenpapier, vliegtuigen, borstbeelden, vogels, spoorwegstations, de wonderlijkste dingen. Maar altijd was er wel een student - een fotograaf of een glasblazer - die gewoon een stuk krant gepakt had, het één keer had gevouwen en het toen als een tent overeind had gezet zonder er verder nog naar om te kijken. Albers hield dan een kathedraal en een vliegtuig omhoog en zei: 'Deze dingen zijn eigenlijk van steen of metaal - niet van krantenpapier.' Daarna pakte hij de achteloze tent van de fotograaf en zei: 'Maar dit! - dit maakt gebruik van de zielvan het papier. Papier kan vouwen zonder te breken. Maar het is ook stijf.Daarom kan een groot oppervlak ervan op deze twee dunne randjes steunen.Dit is een kunstwerk van papier.' Alle grijze massa's in het lokaal draaiden op slag dol. Wat simpel! wat mooi ... ! Het was als ontvingen de duistere breinen voor de eerste maal het licht. God allemachtig! - beginnen bij nul! (naar van Bauhaus tot ons huis van Tom Wolfe)


Dit open standpunt is altijd het vertrekpunt van de interieurarchitecten.  Het is met deze open geest
dat samen met de opdrachtgever de voorontwerpen, organigrammen tot stand komen.
Het zijn deze studies die het mogelijk maken om van ieder ruimte de beperkingen te ontleden en ze
om te buigen tot mogelijke creatieve oplossingen.
Deze theoretische leegte laat de ontwerper toe om als een soort dirigent alle factoren , van kunst tot
vakmanschap, samen te laten vloeien tot een compositie, tot de verwezenlijking van het project.  
De uitvoering is de samenwerking met de verschillende partijen in een sfeer van ervaring met een
honger naar vernieuwing. Ervaring is een instrument waarmee men kan vernieuwen door te ... beginnen bij nul...

Stefan Dherdt  & Gert Van Putte Interieurarchitecten